KPSI 300DS液位变送器

2019-04-18 23

资料下载

   KPSI 300DS 投入式液位变送器可在大部分严苛条件下提供可重复的精确深度测量。 每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境而设计的高精度压力传感器配件。该传感器与辅助电子设备一起封装在采用 316 不锈钢或钛制成的实用防水外壳中。连接的电缆为特殊定制生产,采用对位芳纶合成纤维材料,可防止由于电缆拉伸延长造成的误差;电缆还具有独特的阻水特性,可在意外切割的情况下自密封。


类        型:  密封压

量        程:  700~4614英尺水柱 (210~1408米水柱)

静态精度:  ±0.5%

输        出:  4~20mA,0~5VDC,0~2.5VDC,0~4VDC,0~10VDC,1.5~7.5VDC

供电电源:  9~28V

工作温度:  -20℃~60℃

电气连接: 压盖电缆密封

特        点:  深水投入式液位变送器,0.75" 小直径,±0.50% 静态精度,两年质保期

典型应用:  井下,地下水监测,液位和泵控制