KPSI 353液位变送器

2019-04-18 24

资料下载

         KPSI 353 包含一个高稳定的介质隔离传感器,并配备 SDI-12 串行数字接口。 对配备基于微处理器的传感器的接口数据记录器而言,SDI-12 是标配,特别是在环境监测领域。KPSI 353 非常适用于要求 更小电流损耗的应用。它能够适应传感器和记录器之间长 1000 英尺的电缆长度。可拆卸电缆选项可让您轻松替换变送器和电缆。全新的可拆卸膜片防污盖可以扩大产品应用范围。

类        型:  表压

量        程:  10~230英尺水柱(3~70米水柱)

精  确  度:  ±0.1%总误差

输        出:  SDI-12, RS485

供电电源:  6~28V

工作温度:  ~20℃~60℃

电气连接:可拆卸电缆,直出电缆,压盖电缆密封

特        点:  SDI-12 数字输出,±0.1% 总误差,0.75" 小直径,可选终生防雷击保证

典型应用:   尾水渠和前池监测,井下和地下水监测,海洋研究