KPSI 750液位变送器

2019-04-18 34

资料下载

        KPSI 750 投入式压力变送器可在大部分严苛条件下提供精确的深度测量 该变送器设计用于多种应用,包括抽水站监测、废水和浆槽。 

类        型:  表压

量        程:  10~115英尺水柱(3~15米水柱) 

精  确  度:  ±0.25%

输        出:  4~20mA,0~5VDC,0~2.5VDC,0~4VDC,0~10VDC,1.5~7.5VDC

供电电源:  9~28V, 10~28V, 15~28V

工作温度:  -20℃~60℃

电气连接: 14NPT

特        点:  无污垢投入式液位变送器,大面积保护罩,无阻塞2.75" PTFE涂层弹性膜片,±0.25% 静态精度

典型应用:  抽水站,废水,泥浆罐,泵控制