R60D角位移传感器

2019-01-18 264

资料下载

产品详情:R60D角位移传感器

        R60D角位移传感器在±60度工作范围内经过校准、可实现温度补偿、它的量程虽然增大但不影响其它生能参数。

        R60D有较高的抗电磁干扰性能。内置电压调节电路,适于高噪声环境。应用实例包括球阀位反馈、节流阀和位置电平反馈以及执行器反馈。

 

        型:  角位移传感器(RVDT) 
        程:  ±60°
    度:  0.5% 
        出:  ±7.5VDC 
供电电源:  15 VDC 
工作温度:  -2585  
电气连接:  28AWGTeflon 绝缘材料,4线 
        点:  低成本的R30D替换件 
典型应用:  球阀位置,调速气门位置,促动反馈